Allmänna tävlingsvillkor

2024

HANDICAP
Spelaren sköter sin handicap via Min Golf eller över disk i kansliet. Handicapgrundande tävling medför automatisk justering i Golfens IT-system (GIT), vilket utförs av tävlingsledningen.

ANMÄLAN OCH AVANMÄLAN
Anmälan kan göras via Min Golf tidigast en månad före tävling. Anmälan kan även göras över disk och per telefon. Föranmälan mottages inte. Startavgiften betalas i samband med anmälan via Min Golf.

Vid tävling där val av tee är möjligt, ska detta göras vid anmälan.

Anmälningstiden för helgtävlingar utgår i regel torsdagar kl. 12.00. Anmälan som inte strukits före anmälningstidens utgång är bindande för erläggande av startavgift.

DELTAGARANTAL
De flesta av klubbens tävlingar har begränsning avseende antalet deltagare, och om inget annat anges gäller anmälningsturordning.

STARTLISTA
Starttider och spelordning fastställs av kansliet, i regel genom lottning omedelbart efter anmälningstidens utgång.

Startlistor med starttider publiceras från kl. 13.00 fredagen före tävling som spelas på lördag eller söndag. Vid vardagstävling publiceras startlistor från kl. 13.00 dagen före tävling.

Startlistan publiceras i Min Golf, på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i receptionen.

STARTAVGIFT
Startavgiften är 150 kr. Startavgiften betalas vid anmälan. Vid avanmälan före anmälningstidens utgång, återbetalas startavgiften automatiskt via Min Golf.

AVBRYTANDE AV SPEL
Om spelare bryter påbörjad tävling utan att trovärdigt påvisa skada eller akut sjukdom kan disciplinära åtgärder vidtagas.

TEE
Herrseniorer spelar normalt från tee 57. Damer spelar normalt från tee 47.

Herrar 70–79 får spela tävling från tee 52. Damer 70+ får spela tävling från tee 42. Herrar 80+ får spela tävling från tee 47.

Önskemål om tee ska anges vid tävlingsanmälan.

JUNIORER
Juniorer födda 2012 eller senare får endast delta i juniortävlingar samt i partävlingar med seniorpartner med anmälda par (ej lottade par). I samarbetstävlingarna med Bosjöklosters GK, Lunds Akademiska GK, Eslövs GK och Romeleåsens GK ges dispens i singel.

SCOREKORT
Scorekortet ska utan dröjsmål och vederbörligen signerat, lämnas in till tävlingsledningen efter avslutad runda. Vid sen start i en vardagstävling ska kortet läggas i greenfeeinkastet på kansliet.

LIKA RESULTAT
Om två eller flera spelare har samma resultat i handicaptävling används i första hand spelhandicapmetoden (den spelare med lägst spelhandicap vinner), i andra hand den matematiska metoden för att skilja spelarna åt, och i tredje hand lottning.

PRISUTDELNING
Vid prisutdelning ska pristagare närvara. Om speciella omständigheter föreligger ska spelaren meddela detta till tävlingsledningen med namn på ombud. I annat fall delas priset ut till nästa spelare i resultatlistan. Tävlingsledare får inte vara ombud. I singeltävlingar delas ett bruttopris ut som består av ett presentkort som kan användas i shop och restaurang.

PAUS EFTER NIO HÅL
Kort paus efter nio spelade hål får göras under förutsättning att bollen håller sin plats på banan. Släpp inte bollen framför ur sikte. Kontroll av rondtider kommer att genomföras på vissa tävlingar.

STÖRANDE MOMENT
Vid tävling bör störande moment så långt möjligt undvikas. Störande moment kan vara medföljande minderåriga barn och sällskapsdjur eller ej avstängd mobiltelefon.

ALKOHOL
Kävlinge Golfklubb är starkt emot all förtäring av alkoholhaltiga drycker (över 2,25 %) och andra droger före och under tävling. En spelare får inte uppträda berusad eller på annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Tävlingsledningen har rätt att diskvalificera en spelare som bryter mot bestämmelserna.

HANDICAPGRÄNSER
A-klass: –15,0
B-klass: 15,1–24,0
C-klass: 24,1–42,0

Spelare med handicap 42,1–54 får delta i tävlingar i C-klassen men då spela med handicap 42,0.

Partävlingar spelas normalt i två klasser. Handicapgränsen justeras då vid lottning så att lika stora klasser erhålls.

OMFATTNING
De allmänna tävlingsvillkoren gäller vid alla tävlingar på Kävlinge GK. Dessutom gäller:

Regler för golfspel
Spel- och tävlingshandboken (pdf)
Lokala regler för Kävlinge GK

Utöver ovanstående kan det för vissa tävlingar tillkomma ytterligare villkor.