En förening är beroende av ideella krafter

För att ytterligare förbättra klubbens ekonomi, banans kvalitet och höja trivseln, behöver vi bli fler som engagerar oss i klubbens verksamhet. Det finns flera olika sätt du kan bidra till klubblivet beroende på vilka hjärtefrågor du har.

Tävlingsledare och funktionärer
Intresset för tävlingar är stort i klubben och likaså behovet av tävlingsledare och funktionärer. Vi har varje år ett brett tävlingsprogram där alla kategorier golfspelare kan vara med och mäta sina krafter. Vi söker krafter som kan tänkas ställa upp och se till att vi kan bibehålla vår populära tävlingsverksamhet.

Banvärd
Som banvärd är du klubbens ansikte utåt mot medlemmar och gäster, tillsammans med övrig personal tävlingsfria lördagar och söndagar. Som banvärd håller du kontakten med receptionen och har ett vakande öga över den aktuella startordningen. Du fungerar som starter och har möjlighet att hjälpa spelarna ut på sin runda med aktuell information om banan. Du kollar speltempot med jämna mellanrum och håller kontakt med spelarna och känner av stämningen på banan.

Fadder
Vi vill ge den allra bästa starten för alla nybörjare och nya medlemmar i klubben. I klubben finns en fadderverksamhet som underlättar inträdet in i klubben och golflivet. Vill du ställa upp som en hjälpande hand och bollplank, så tveka inte att höra av dig!

Hålvärd
Vårda ett golfhål på vår bana! Vi vänder oss till dig som vill hjälpa till att hålla vår fina bana i ett bra skick. Vi tror att du spelar på banan flera gånger i månaden och vill hålla koll på att ditt hål är i ordning när du ändå är ute och spelar. Du kanske har ett favorithål på banan som du ömmar extra mycket för? Det tar inte speciellt lång tid men betyder jättemycket.

Att vara hålvärd kan handla om att hålla tee i bra skick genom att plocka bort skräp och peggar, eller att kontrollera att befintliga hindermarkeringar är kvar och synliga. Det kan också handla om att reparera uppslagna märken efter torvor på fairway med medhavd sand, eller att reparera olagade eller felaktigt lagade nedslagmärken på green. Det kan också innebära att åtgärda en dåligt krattad bunker eller kratta bort djurspår i bunker.

Klippligan
Klippligan hjälper till och utför maskinklippning av fairway ett par gånger i veckan beroende på säsong. Är du intresserad – hör av dig!

Hjälp till på banan
Med jämna och ojämna mellanrum behöver vi handfast hjälp med att t ex stamma upp träd, klippa häckar, lägga om plattor, måla och mycket mer. Gå med i Facebook-gruppen Kävlingegolfare där vi går ut med förfrågningar och information.

Kontakt
Är du intresserad av att hjälpa till i klubben som hålvärd, tävlingsledare och funktionär, fadder eller liknande, anmäler du ditt intresse till kansliet.

Valberedning
Valberedningen, vars ledamöter väljs vid årsmötet, har i uppdrag är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelse­ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. Som medlem är du välkommen med synpunkter och förslag på kandidater. Genom att medverka till valet av förtroendevalda kan du påverka klubbens utveckling!