Om Kävlinge Golfklubb

Kävlinge Golfklubb

Vår historia

Kävlinge Golfklubb ligger på historisk mark. Slaget vid Lund stod här på båda sidor om ån i december 1676, ett av de blodigaste slagen som stått på nordisk mark med stora förluster på både svensk och dansk sida. Det sägs att den danske kungen Kristian V:s fältkök sjönk i kärret mellan 12:e hålet och Kävlingeån. På ägorna har det genom årens lopp bedrivits jordbruk, konservfabrik, garveri, svampodling, svinuppfödning och uthyrning av hästboxar innan idéerna om en golfklubb realiserades.

1989 grundades Kävlinge Golfklubb och 1991 öppnade banan för spel. Omgivningarna vid Kävlingeåns dalgång bestod då mestadels av öppna landskap och odlade åkrar. Under årens lopp har vi planterat tusentals träd och buskar som gett banan en fin parkkaraktär. Vår golfklubb har drygt 1 100 medlemmar och varje år gästas vi av ca 35 000 golfare, matgäster och shopbesökare.

Marken och anläggningen, som till största delen ligger på gamla Åboda gårds ägor, ägs av driftbolaget Kävlinge Golfbana AB. Aktierna i bolaget ägs av den ideella föreningen Kävlinge Golfklubb och ett stort antal medlemmar.

Det här är Kävlinge Golfklubb

Vår värdegrund

Välkomnande och inkluderande
På Kävlinge Golfklubb skaffar vi vänner för livet. Vi har en öppen, inbjudande och varm atmosfär.

Glädje och gemenskap
På Kävlinge Golfklubb har vi roligt tillsammans och gläds med varandras framgångar. Vi har en positiv attityd och trivsam gemenskap. Alla spelare, oavsett skicklighet, ska kunna få en positiv upplevelse på vår golfbana.

Modern och öppen
På Kävlinge Golfklubb har vi en framåtanda och drivkraft som gör att vi utvecklas som golfspelare och golfklubb. Vi är öppna och nyfikna för nya idéer och intryck.

Ansvar, respekt och omtanke
På Kävlinge Golfklubb visar vi omtanke gentemot medlemmar, gäster, personal och vår bana. Vi respekterar varandras olikheter men också golfspelets regler och etikett. Vi har alla ett ansvar för att skapa en trygg och säker miljö som alla kan trivas i.

På lika villkor

Jämställd idrott

Vi har genomfört utvecklingsprogrammet Vision 50/50 som är ett långsiktigt förändringsarbete för ett jämställt Golfsverige. Målet är jämnare könsfördelning bland spelare och i ledande positioner.

Vi har spanat på de förhållanden som råder på banan och banans utformning, anläggningens utformning, styrelsens arbete och personalstyrkan. Ett konkret resultat är att nu anges könsneutrala utslagsplatser; tee med hektometermått. Det innebär att spelaren själv väljer tee utifrån hur lång bana vederbörande önskar spela.

Vision 50/50 ska också leda till att fler flickor och kvinnor inspireras till att börja spela golf, tar på så sätt del av nyttig friskvård och har roligt på golfbanan. Ledarskapet kan utvecklas, såväl det professionella som det ideella ledarskapet. Med fler kvinnor i ledande positioner synliggörs möjligheter och förebilder inom golfen.

Tillsammans med Svenska Golfförbundet vill vi på Kävlinge Golfklubb fortsätta förändringsresan som Vision 50/50 påbörjat och tydliggjort. Vi fortsätter att utmana traditioner och nuvarande strukturer med målsättning att uppnå en mer jämställd och inkluderande idrott för alla.

En golfupplevelse som ger mersmak

En golfbana som utmanar

Vi strävar efter att hålla så hög kvalitet på banan som möjligt för att ge medlemmar och gäster en golfupplevelse som ger mersmak. Något man vill komma tillbaka till.

Nya medlemsgrupper och större konkurrens om medlemmar kräver en intressant golfbana med hög och jämn kvalitet. Vi har därför tagit fram en tydlig utvecklingsplan som fokuserar på att utveckla en modernare golfbana. Till en bana som är rolig och utmanande för många golfare vare sig man är man, kvinna, junior, nybörjare eller elitspelare. En rättvis bana med färre dolda hinder som också är kostnadseffektiv att driva.

Skötselplanen sätter ramarna för den löpande driften. Under säsong påverkas skötselplanen av en rad olika faktorer; främst väder och vind men också speltrycket på banan. Många åtgärder som genomförs på banan stressar gräset, t ex klippning, luftning, vertikalskärning etc. Ibland måste vi därför hålla igen på vissa skötselåtgärder om vi bedömer att det är bättre för gräsets välmående. Skötselplanen anger dock vanligt förekommande skötselåtgärder.