Spelformer & spelsätt

Spelar du alltid poängbogey?

Det kan vara kul att testa olika spelformer och spelsätt, oavsett om du spelar en vanlig sällskapsrond eller tävling. Här förklarar vi olika spelsätt och spelformer som inspiration på hur du kan variera spelet. En del återkommer i våra tävlingar.

Poängbogey är en form av slagspel där man får poäng för sina prestationer på varje hål. Ju bättre du spelar, desto fler poäng får du! Poängbogey spelas ofta netto, där du får lägga på slag motsvarande ditt handicap enligt banans slopetabell.

Eftersom man aldrig kan få minuspoäng gör det inte så mycket om man har något katastrofhål. Om du går ett hål på ditt handicap får du 2 poäng. Har du ett slag bättre än ditt handicap får du 3 poäng, osv. Har du ett slag för mycket på hålet får du 1 poäng. Har du ännu fler slag får du 0 poäng.

Kan du inte få någon poäng så bör du ta upp bollen och gå vidare för att vinna tid. Slutresultatet i poängbogey är summan av poängen på alla hål.

Handicapsystemet bygger på poängbogey.

Slagtävling är en form av slagspel där bollen spelas tills den är i hål; bollen måste hålas ut. Det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag efter avdrag av spelhandicap, vilket i förekommande fall ska vara med en decimal i t.ex. foursome eller vid spel över 9 hål. Denna spelform är vanlig bland professionella och elitspelare.

Slaggolf kan sägas vara ett mellanting mellan poängbogey och slagtävling och kan spelas med eller utan handicap. Räkningen sker i antal slag, men där antalet slag per hål är begränsat. Alla spelare får spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till hålets par plus fem slag. På ett par 3-hål blir t.ex. det maximala antalet slag 8. Spelformen innebär att man måste vara lite mer rädd om slagen än i poängbogey.

Till skillnad från slagspel och poängbogey har matchspel mycket mer spänning i sig. Varje hål är en tävling där din motspelare kan vinna, förlora eller dela hålet med dig. När den som vunnit fler hål än vad som återstår att spela är matchen vunnen, vilket oftast innebär att man inte spelar alla 18 hål. Den här varianten går snabbt att spela. Vet du med dig att du inte har en chans att vinna hålet kan du skänka bort det och gå vidare.

Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång, så ta inte något för givet.

Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, t.ex. Solheim Cup och Ryder Cup. Den bygger på att två spelare bildar ett par och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som ska slå ut från udda respektive jämna hålnummer.

Efter att ha studerat banan ger denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner där t.ex. den spelare som normalt har flest greenträffar på korthålen, väljer ett upplägg som ger flest utslag på just korthålen.

Detta är en variant på foursome med skillnaden att båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man den boll som man ska spela vidare på. Efter detta val slår man sedan vartannat slag precis som i foursome.

Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, t.ex. Solheim Cup och Ryder Cup. Den bygger på att två spelare bildar ett par och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som ska slå ut från udda respektive jämna hålnummer.

Efter att ha studerat banan ger denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner där t.ex. den spelare som normalt har flest greenträffar på korthålen, väljer ett upplägg som ger flest utslag på just korthålen.

Fungerar som vanlig greensome förutom på par 4-hål och par 5-hål där båda spelarna efter sitt utslag slår vardera ett slag på sin medspelares boll. Därefter väljer man den boll som man med vartannat slag ska spela vidare på. På par 3-hål slår båda spelarna ut och därefter väljer man den boll som man ska spela vidare på.

Roligt lagspel där båda spelarna slår ut från varje tee. Därefter väljer motståndarparet vilken boll som man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome. Som upplagt för en spännande match med oväntade situationer.

Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, t.ex. Solheim Cup och Ryder Cup. Den bygger på att två spelare bildar ett par och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som ska slå ut från udda respektive jämna hålnummer.

Efter att ha studerat banan ger denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner där t.ex. den spelare som normalt har flest greenträffar på korthålen, väljer ett upplägg som ger flest utslag på just korthålen.

Tryall kombinerar individuellt spel och foursome. Två spelare utgör ett lag. Båda spelarna i laget slår ut varsin boll från tee. Vid andra slaget slår spelare A på spelare B:s boll och vice versa. Därefter väljer laget vilken boll som ska spelas och spelformen ändras då till foursome tills bollen är slagen i hålet.

Varje spelare får en flagga med sitt namn och antalet erhållna slag som man tar med sig ut på tävlingsrundan. När man slagit lika många slag som det står på flaggan sätter man ner den i backen där bollen ligger. Den spelare som kommit längst vinner.

Scramble är en spelform som kan spelas med två, tre eller fyra spelare i varje lag. Alla i laget slår ut. Under spelet väljer laget ut den bäst placerade bollen och alla slår därefter på varsin boll från denna plats tills bollen slutligen är i hål. En trevlig spelform som ger även de något mindre erfarna spelarna chansen att få vara med om något stort i resultatväg.

Spelas som scramble men under tävlingsronden skall ett fyrmannalag välja varje spelares utslag minst fyra gånger och ett tremannalag minst fem gånger.

Detta är en variant på vanlig scramble där den spelare vars boll man valt, står över nästa slag. Övriga spelare i laget placerar i valfri ordning sin boll och slår nästa slag. På sätt är det alltid en spelare som får stå över ett slag (dropout), förutom på tee då alla i laget slår ut.

Fyrboll är en spelform som ofta spelas i mästerskapstävlingar för lag. Två spelare bildar lag och spelar mot ett annat lag med två spelare. Alla spelar med varsin boll. Det bästa resultatet på varje hål är lagets resultat på hålet. Fyrboll förekommer i både matchspel, slagspel och poängbogey.

Fyra spelare bildar ett lag. På hål 1-6 räknas bästa resultatet för en spelare, på hål 7-12 adderas de bästa resultaten för två spelare, på hål 13-17 adderas de bästa resultaten för tre spelare och på hål 18 räknas alla fyra resultaten.

Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, t.ex. Solheim Cup och Ryder Cup. Den bygger på att två spelare bildar ett par och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som ska slå ut från udda respektive jämna hålnummer.

Efter att ha studerat banan ger denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner där t.ex. den spelare som normalt har flest greenträffar på korthålen, väljer ett upplägg som ger flest utslag på just korthålen.

Running eclectic är en tävlingsform som innebär att man spelar flera ronder under en längre tidsperiod, där man räknar det bästa resultatet på varje hål under de olika ronderna. Spelformen kombineras ofta med annan tävling, t.ex. återkommande veckotävling med valfri medtävlare och starttid. Den sträcker sig ofta över en hel golfsäsong, vilket innebär att du har många chanser på dig att få bästa resultat på respektive hål. Vinner gör den som har det lägsta totalresultatet.

Hur gör man om man bara är tre spelare och vill spela fyrboll? Man hittar på en fjärde deltagare – Amigo. En mycket värdefull partner som gör par på alla hål. Man spelar fyrboll och lottar om vem som ska ha Amigo som partner de sex första hålen. Efter sex respektive tolv hål byter man så att var och en har Amigo som partner i sex hål.

Två spelare bildar lag. Hål 1-6 spelas foursome, hål 7-12 spelas fyrboll bästboll och slutligen spelas hål 13-18 som singelspel.

Nassau är egentligen tre tävlingar i en. Denna spelform går att genomföra som slaggolf, slagtävling eller poängbogey och man kan vara två, tre eller fyra spelare. Vid en vanlig runda över 18 hål delas denna in i tre delar. Första nio, andra nio och totalt. För bästa resultat på dessa tre delar ges ett poäng för vardera. Spelare kan nå en formtopp nio hål i rad för att därefter drabbas av motgångar – ändå kan man med Nassau vara med och slåss om vinsten.

En spelform som bäst spelas mellan tre spelare. Köpenhamnare spelas enligt reglerna för poängbogey. Spelarna delar 6 poäng per hål på följande sätt: den bäste får 4 poäng, den näst bäste 2 och den sämste 0 poäng. Om en spelare är bäst och de andra lika, blir poängställningen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2. Med lite egen matematik kan man spela även med fyra spelare.