Lokala regler

Lokala regler

Lokala regler för Kävlinge GK

Lokala regler fastställda av Kävlinge Golfklubb 14 februari 2017.

På hål 2, 3 och 16 utgör asfalterad väg intern bangräns. En boll är Out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller annat strömmande vatten, är mark under arbete. Regel 25-1b (ii) är tillämplig.

Alla avståndsplattor och 150-metersmarkering är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 tillämpas.

Nyplanterade träd utmärkta med gnagskydd eller stödpinne är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 tillämpas.

Stenmjölsbeläggningen utanför vattenhindret vid broarna hål 3, 6, 15 och 16 definieras som belagd väg. Lättnad får tas för oflyttbart hindrande föremål, Regel 24-2.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande: När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, osv) bryter spelaren mot regel 14-3.

Plikt mot brott av lokal regel, om inte annat sägs i regeln
I matchspel förlorar du hålet, i slagspel får du två slags plikt.

SGFs generella lokala regler

Svenska Golfförbundets generella lokala regler gäller på alla golfbanor anslutna till SGF.

Stenar i bunker
Stenar i bunker betraktas som flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1).

Banmarkeringar
Vit markering: Out of bounds
Gul markering: Vattenhinder
Röd markering: Sidovattenhinder
Blå markering: Mark under arbete (MUA)
Blå-vit markering: Mark under arbete (MUA) – spel förbjudet

Kävlinge GK