Banstatus

Från måndag den 4 januari är banan stängd tills vidare.

Drivingrange är öppen.

Korthålsbanan är öppen med ordinarie greener, stängd vid frost.

Vi ber även alla som spelar korthålsbanan att vara extra uppmärksamma på att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagen torv, samt att ta med sig en sandpåse ut på rundan för att laga torvmärken.