Banstatus

Hela banan är öppen med ordinarie greener. Vid frost är hela banan stängd tills frosten släppt. Vid dimma är den också stängd. Fri sikt innan spelet sätts igång.

Tidsbokning 7.00–17.00 i oktober. From november 10-14.

Golfbilar är förbjudet from 27 oktober.

Driving range är öppen.

Korthålsbanan är öppen med ordinarie greener, stängd vid frost.

Vi ber även alla som spelar att vara extra uppmärksamma på att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagen torv, samt att ta med sig en sandpåse ut på rundan för att laga torvmärken. Trevlig runda!