Banstatus

Banan är öppen med ordinarie greener. Vi tillämpar lägesförbättring (en klubblängd) på spelfältet. Vid frost är hela banan stängd tills frosten släppt.

Driving range är öppen.

Korthålsbanan är öppen med ordinarie greener.

Vi ber även alla som spelar att vara extra uppmärksamma på att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagen torv. Trevlig runda!

3 december 2018|
Kävlinge GK