Banan öppen med ordinarie greener på alla 18 hål. Vi tillämpar lägesförbättring (en klubblängd) på finklippta delen av spelfältet. Vid frost är hela banan stängd tills frosten släppt.

Driving range är öppen.

Korthålsbanan är öppen med ordinarie greener, stängd vid frost.

Vi ber även alla som spelar att vara extra uppmärksamma på att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagen torv. Trevlig runda!

Från 1 april tidsbokning alla dagar mellan kl 07.00-16.59.