Tord Jansson
Ordförande

Per Helmersson
Kassör

Ingrid Andersson
Ledamot

Jesper Kampf
Ledamot

Sören Samefors
Ledamot

Renée Liljesson
Tjg suppleant

Bent Syse
Ledamot

Jesper Landén
Suppleant

Valberedning

Vill du bidra till klubbens utveckling? Tag kontakt med valberedningen om du har tips, frågor eller funderingar.

Roland H Nilsson
Mobil: 0761-66 62 36

Tommy Falck
Mobil: 0707-38 03 98

Ingrid Andersson
Mobil: 0709-26 00 04

Kommittéer

Under styrelsen finns ett antal kommittéer där nya förslag tas fram för att bli verklighet.

Bankommittén
Tord Jansson, tf ordf.
Katarina Csanta
Joacim Kellerman
Birgit Landquist
Anders Wester

Fastighetskommittén
Sören Samefors, ordf.
Bengt Carlsson
Göran Gangefors
Lennart Jönsson
Lennart Lisborg
Jan Lövgren

Juniorkommittén
Mattias Nordström, ordf.
Rickard Månsson
Lucas Schultz
Johanna Larsson
Åse Lindgren
Jeanette Persson
Markus Enhörning

Marknadskommittén
Jesper Kampf, ordf.
Bengt Andersson
Jimmy Broholm
Katarina Csanta
Tobias Klöfver
Roland Nilsson
Daniel Paulsson

Medlemskommittén
Ingrid Andersson, ordf.
Kaj Göransson
Marika Hansson
Eva Lindén
Magnus Lindgren
Gerd Lundgren
Bodil Persson
Katarina Åkesson

Seniorkommittén
Leif Ziegler, ordf.
Jette Andersson
Lena Krützén
Gösta Magnusson
Monica Olsson
Maria Sandqvist
Roine Helander

Tävlingskommittén
Jan-Erik Jönsson, ordf.
Ritwa Börjesson
Pontus Karlsson
Lena Krützén
Jesper Landén
Robert Svensson
Anders Wester