Tord Jansson
Ordförande

Per Helmersson
Kassör

Jesper Kampf
Ledamot

Malin Karlsson
Ledamot

Sören Samefors
Ledamot

Bent Syse
Sekreterare

Anders Wester
Ledamot

Jesper Landén
Suppleant

Renée Liljesson
Suppleant

Valberedning

Vill du bidra till klubbens utveckling? Tag kontakt med valberedningen om du har tips, frågor eller funderingar.

Roland H Nilsson
Mobil: 0761-66 62 36

Tommy Falck
Mobil: 0707-38 03 98

Ingrid Andersson
Mobil: 0709-26 00 04

Kommittéer

Under styrelsen finns ett antal kommittéer där nya förslag tas fram för att bli verklighet.

Bankommittén
Anders Wester, ordf.
Katarina Csanta
Joacim Kellerman
Birgit Landquist

Fastighetskommittén
Sören Samefors, ordf.
Bengt Carlsson
Göran Gangefors
Lennart Jönsson
Lennart Lisborg
Jan Lövgren

Juniorkommittén
Rickard Månsson, ordf.
Pathrik Nilsson
Pontus Karlsson

Marknadskommittén
Bengt Andersson, ordf.
Katarina Csanta

Medlemskommittén
Malin Karlsson, ordf.
Marika Hansson
Katarina Hansson
Eva Lindén
Gerd Lundgren
Bodil Persson

Seniorkommittén
Leif Ziegler, ordf.
Jette Andersson
Göran Bladh
Roine Helander
Siv Gunée
Lena Krützén
Maria Sandqvist
Anki Sundelin

Tävlingskommittén
Jan-Erik Jönsson, ordf.
Ritwa Börjesson
Jesper Landén
Robert Svensson
Sanna Petersson
Pontus Karlsson