Om spelrätt

En spelrätt ger innehavaren rätt att använda banan, förutsatt att man betalat medlems- och årsavgiften för innevarande år. En spelrätt kan du antingen köpa och äga själv, eller så kan den hyras av klubben mot en högre avgift. Du kan köpa en spelrätt direkt av klubben och vi har ofta fina erbjudanden med rabatterade årsavgifter när du köper spelrätten av oss. Kontakta kansliet så får du veta mer!

Du kan också köpa en spelrätt privat av en medlem som önskar överlåta sin spelrätt. Många köpare och säljare finner ofta varandra via Blocket eller annonser i Sydsvenskan, men du kan också publicera din annons på denna sida om du är intresserad av att sälja din spelrätt.

Köpare och säljare kommer själva överens om priset på spelrätten men också om ersättning för den del av årsavgiften som säljaren eventuellt har betalt för året. Det är viktigt att notera att köparen övertar betalningsansvaret för den del av årsavgiften som ej är erlagd.

Vid överlåtelse

Vid överlåtelse av spelrätt ska köpare och säljare lämna in följande dokument till Kävlinge GKs kansli:

  • Överlåtelsehandling underskriven av båda parter
  • Medlemsansökan för ny medlem
  • Spelrättsbevis underskrivet av säljare

Klubben utfärdar därefter ett spelrättsbevis till köparen. Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet.

Vill du sälja din spelrätt?

Fyll i formuläret om du vill annonsera ut din spelrätt till försäljning i listan längre ned på sidan. Efter att vi har granskat och godkänt annonsen, publicerar vi den här nedan.

Marknadsplats

Kävlinge GK har inte någon del i affärsuppgörelser köpare och säljare emellan.

Säljare Telefon E-post Pris Publicerad
Ann Hejde Spjut 0708-73 42 50 ann.hejdespjut@gmail.com 1 200 kr 2024-02-16
Lars Håkansson 0704-67 11 73 lasseilund@gmail.com 1 500 kr 2024-02-14
Bo Wallenborg 0735-33 67 25 bo.wallenborg@hotmail.com 900 kr 2024-02-13
Mårten Forssell 0703-27 77 31 martenforssell@rocketmail.com 1 400 kr 2024-02-05
Erik Hofvendahl 0707-36 86 02 erik_hofvendahl@hotmail.com 900 kr 2024-01-16
Annika Öberg 0725-10 87 97 annikaoberg64@gmail.com 1 400 kr 2024-01-11
Leif Wennmo 0761-13 31 55 alwennmo@gmail.com 1 500 kr 2024-01-08
Bo Björk 0730-26 26 62 bobjork@telia.com 1 500 kr 2023-11-10
Anita Gruber 046-73 80 66 manfredgruber4@gmail.com 1 500 kr 2023-11-06
Kjell A Persson 0733-62 59 57 hostad7.17@gmail.com 1 500 kr 2023-11-02
Roger Billström 0733-36 38 97 roger.billstrom@hotmail.com 1 500 kr 2023-10-20
Gunilla Gyllencreutz 0707-88 32 96 gunilla.gyllencreutz@telia.com 1 500 kr 2023-09-12
Anders Larsson 0793-10 31 23 boanzidane@gmail.com 1 500 kr 2023-08-08
Sven Bengtsson 046-73 36 81 ceciliabengtsson45@gmail.com 1 500 kr 2023-02-09
Jonas Dahlgren 0730-98 70 41 dalledoni33@gmail.com 1 500 kr 2022-11-01