Bokning och ankomst

Tidsbokning
Tider kan bokas 07.00–19.00 alla dagar i veckan under säsong. Tidsbokningen kan variera något vid säsongsstart och säsongsslut. Tider kan bokas via golf.se, appen MinGolf Bokning eller direkt i receptionen. Övriga tider gäller bollränna.

Bokning av starttider kan göras upp till 21 dagar i förväg. Varje spelare kan ha maximalt fem samtidiga bokningar, varav två på helgdagar.

Vid hög beläggning har kansliet rätt att sätta ihop tvåbollar till fyrbollar, vilket kan innebära att du kan få en justerad starttid.

Maximal sammanlagt handicap
En fyrboll får ha maximalt 180 i sammanlagt handicap på vardagar med maximalt tre spelare med handicap 36,0-54,0. På helgdagar får en fyrboll ha maximalt 162 i sammanlagt handicap och maximalt två spelare med 36,0-54,0 fram till klockan 13.00. Efter klockan 13.00 på helgdagar gäller samma totalhandicap men maximalt tre spelare med 36.0-54,0.

Ankomstregistrering
Spelare ska registrera ankomst i receptionen eller via MinGolf Bokning senast 20 minuter före utsatt starttid, samt infinna sig på första tee fem minuter före start. Bokade starttider som inte utnyttjas lämnas till väntande medlem eller greenfeegäst. Det är viktigt med ankomstregistrering även utanför kansliets öppettider (görs lättast i appen eller via internet) för att slippa no-show avgift.

Avbokningsregler
Starttider ska avbokas senast två timmar före utsatt speltid.

Utebliven start/No-show
Vid upprepning debiteras medlemmar en administrativ avgift på 150 kr vid utebliven start. Gäster debiteras 100 % av greenfee vid utebliven starttid.

Medlemsbricka eller greenfeebiljett
Ska fästas synligt på bagen. Kontroll av greenfee och spelrätt utförs regelbundet. Vid kontroll är spelaren skyldig att uppge Golf-ID. Spel utan erläggande av avgift innebär dubbel greenfeeavgift. 

Spel och säkerhet

Banpersonal
Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelare måste invänta klartecken från banpersonal som befinner sig i spelfältet, för att få slå sitt slag. Provsvinga inte mot banpersonal eller spelare under tiden du väntar.

Säkerhet för alla
Slå aldrig om det finns risk för att utsätta någon för fara. Spela inte om du inte kan se nedslagsområdet vid dimma. Förvissa dig om att det inte finns någon som befinner sig i bollens landningsområde vid ”blinda” hål. Det är absolut förbjudet att spela in på green om flaggan ligger ner.

Åtgärder vid farligt spel
Uppträd lugnt och brusa inte upp. Presentera dig med för- och efternamn. Förklara för spelaren att du anser att han/hon inte har följt bestämmelserna vad beträffar bansäkerheten. Förklara att det är din skyldighet att lämna en anmälan till styrelsen. Notera namn och klubbtillhörighet.

Gång- och cykelväg
Personer som befinner sig på gång- och cykelvägen längs hål 1, 9, 10 och 14 har företräde och det är förbjudet att slå när det befinner sig personer på vägen inom räckhåll för ditt slag. Oaktsamhet kan leda till disciplinära åtgärder och avstängning.

Speltempo
En fyrboll kan utan stress spela 18 hål på Kävlinge GK på 4:15. Under högsäsong övervakar klubbens golfvärdar säkerhet och speltempo på banan och alla spelare på banan är skyldiga att följa deras instruktioner. Se Ready golf längre ned.

Långsamt spel
En grupp ska, då det genom långsamt spel skapats ett tomt framförvarande hål, släppa igenom efterföljande grupp. Vid långsamt spel kan golfvärd uppmana spelare att spela snabbare, att släppa igenom, att plocka upp bollen och gå till nästa hål eller att helt avbryta ronden.

Genomsläpp vid letande
En grupp som letar efter en förlorad boll ska senast efter tre minuter släppa igenom efterföljande grupp. Letandet får inte överstiga tre minuter per eftersökt boll.

Vinterspel
Flaggplacering visar vilka greener som är i spel, och information finns även uppsatt i kansliet. Vid vinterspel rekommenderas slagmatta och då är inte ronden handicapgrundande. Aktuell banstatus finns alltid på hemsidan.

Krattning av bunker
Det är obligatoriskt att kratta efter sig efter spel i bunker. Hela bunkerkrattan placeras därefter i bunkern med tänderna i spelriktningen.

Laga ditt nedslagsmärke
Det är obligatoriskt att laga ditt nedslagsmärke på green! Laga gärna ett till när du ändå är igång.

Lägg tillbaka torv
Uppslagen torv på spelfältet ska återplaceras. Ta gärna med sandpåse och fyll i hålor och uppslag ute på banan.

Hundar är tillåtna på banan
Ta gärna med hunden under sällskapsrundan, men den ska vara kopplad. Glöm inte att plocka upp efter hunden! Det är inte tillåtet att medföra hund vid tävlingsspel.

Golfvagn, golfbil och golfmoped
Av säkerhetsskäl och för att minska slitaget på utsatta delar av banan, är det inte tillåtet att dra golfvagn eller att köra med golfbil/golfmoped mellan green och greenbunker, eller mellan green och vattenhinder någonstans på hela banan.

Ready golf

Vi rekommenderar att alla spelar enligt principen Ready golf vid sällskapsspel. Man behöver då inte hålla på honnören, utan den som är redo slår. Detta förutsätter att alla agerar förnuftigt och inte utsätter andra för fara ute på banan när man ändrar i spelordningen. Säkerheten får aldrig äventyras!

På tee
Den som är redo, slår ut först. Den som slår kortast, kan slå först om alla spelar från samma tee. Slå ut så snart framförvarande parti är utom räckhåll. Ha alltid peggar och en reservboll i fickan.

På fairway
Gå direkt till din boll i rask takt för att planera ditt nästa slag. Den som slår kortast slår först istället för att invänta långtslående spelare som inte kan slå på grund av framförvarande parti. Alla hjälper till att hålla utkik efter var bollarna landar, för att begränsa tiden det tar att leta. Slå en provisorisk boll vid minsta tvekan. Slå ditt slag innan du hjälper till att leta efter andras bollar.

På green
Placera din bag mellan green och nästa tee innan du går upp och puttar. Laga ditt nedslagsmärke (och gärna fler om du hittar). Den som är redo, puttar först. Planera din egen puttning medan de andra puttar. Håla ur en kort putt istället för att markera bollen på nytt.

När du hålat ut
Skriv resultatet när du kommer fram till nästa tee. Är du redo kan du gå upp direkt och slå ut medan de andra skriver sina resultat. När du har slagit kan du fylla i ditt scorekort från föregående hål.

Träning

Träningsgrupper
Instruktörsledda lektioner och träningsgrupper har företräde på alla övningsområden.

Driving range
Rangen är 200 meter lång och omgärdas av skyddsnät som skiljer rangen från delar av banan där spelare och banpersonal kan befinna sig. Det är förbjudet att slå över nätet! Oaktsamhet kan leda till disciplinära åtgärder och avstängning.

Övningsgreener
Vid övningsgreenen utanför klubbhuset är det endast tillåtet att putta. På övningsgreenen bredvid ettans tee är det tillåtet att putta och chippa. Höga slag hänvisas till korthålsbanans greener.

Korthålsbana
På korthålsbanan har spelare företräde framför de som tränar på enstaka hål. Om du tränar, ska du plocka bort dina bollar när det kommer spelare. I övrigt samma regler som för 18-hålsbanan.

Antogs av styrelsen 15 februari 2021.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan leda till disciplinära åtgärder och avstängning.