Som ett första steg i att säkerställa klubbens framtid, konverterades större delen av medlemslånen till spelrätter 2010. Som ett andra steg genomfördes 2011 en bolagisering av själva anläggningen och från och med 2012 erbjuds medlemmar att köpa aktier i bolaget. Med bolagiseringen kan medlemmar i golfklubben bli delägare i anläggningen, samtidigt som momsåterbäring möjliggörs på såväl genomförda som framtida investeringar.

Det totala aktiekapitalet i Kävlinge golfbana AB är 500 000 kr, fördelat på 500 A-aktier och 4 500 B-aktier. A-aktierna ägs av Kävlinge Golfklubb, medan privatpersoner erbjuds att köpa B-aktier.

En A-aktie ger 10 röster och en B-aktie ger 1 röst. Detta garanterar att klubben alltid har röstmajoritet i bolaget, men ägandemässigt är dock A- och B-aktier jämställda. En medlem kan äga hur många aktier som helst.

Som medlem kan du antingen köpa aktier för 1 000 kr/st eller konvertera eventuellt återstående medlemslån till aktier. Vid köp av aktier utgår en rabatt på årsavgiften med 100 kr/aktie i fem år. Det innebär alltså att du fått tillbaka halva kostnaden för en aktie som rabatt på årsavgiften efter fem år.

Aktier kan fritt säljas av medlem till annan person. Det finns ingen förbindelse från Kävlinge Golfklubb att återköpa aktier.

Vi köp av aktie eller vid byte av medlemslån mot aktie, erhålls ett kvitto som bevis på genomförd transaktion. Dessutom sker en notering av aktieköpet i aktieboken, där samtliga aktieägares aktuella innehav finns noterat.

Vad är skillnaden mellan spelrätt och aktie?
En spelrätt ger innehavaren rätt att använda banan, förutsatt att man betalat medlems- och årsavgiften för innevarande år. En spelrätt kan man antingen köpa och äga själv, eller så kan den hyras av klubben mot en högre avgift. En aktie ger innehavaren delägarskap i anläggningen som ägs av Kävlinge Golfbana AB. Anläggningen omfattar all mark och alla byggnader, maskiner och inventarier som klubben utnyttjar för sin verksamhet.