Jämställd idrott

Kävlinge GK har slutfört utvecklingsprogrammet Vision 50/50 som är ett långsiktigt förändringsarbete för ett jämställt Golfsverige. Målet är jämnare könsfördelning bland spelare och i ledande positioner. Vision 50/50 startade med en webbaserad utbildning och med ökad kunskap kunna ta fram en utvecklingsplan för jämställd idrott.

Utvecklingsprogrammets strategi har varit: Utan spaning ingen aning! Vi har spanat på alla de delar som Svenska Golfförbundet betonar är viktiga och det är de förhållanden som råder på banan och banans utformning, anläggningens utformning, styrelsens arbete och i personalgruppen. Ett konkret resultat är att nu anges könsneutrala utslagsplatser; tee med hektometermått. Det innebär att spelaren själv väljer tee utifrån hur lång bana vederbörande önskar spela.

Vision 50/50 ska också leda till att fler flickor och kvinnor inspireras till att börja spela golf, tar på så sätt del av nyttig friskvård och har roligt på golfbanan. Ledarskapet kan utvecklas, såväl det professionella som det ideella ledarskapet. Med fler kvinnor i ledande positioner synliggörs möjligheter och förebilder inom golfen.

Tillsammans med Svenska Golfförbundet vill vi på Kävlinge GK fortsätta förändringsresan som Vision 50/50 påbörjat och tydliggjort. Vi fortsätter att utmana traditioner och nuvarande strukturer med målsättning att uppnå en mer jämställd och inkluderande idrott för alla.

Läs mer om Vision 50/50

Utvecklingsgrupp

Gun Ekman, förändringsledare
Ingrid Andersson, ordf. i medlemskommittén
Katarina Csanta, styrelseordförande
Mikael Hjelmqvist, greenkeeper
Pontus Karlsson, adminstratör
Tobias Klöfver, klubbchef

Kontakt

Gun Ekman
Telefon: 0703-37 17 11
gmekman@gmail.com