Allmänna tävlingsvillkor

Handicap

Spelaren sköter sin handicap via Min Golf eller över disk i kansliet. Handicapgrundande tävling medför automatisk justering i Golfens IT-system (GIT) efteråt, som utförs av tävlingsledningen.

EGA exakt handicap krävs för att kunna anmäla sig till klubbens tävlingar.

Anmälan och avanmälan

Anmälan kan göras via Min Golf tidigast en månad före tävling. Anmälan kan även göras över disk och per telefon. Tidigare anmälan mottages inte. Nytt från 2020 är möjligheten att betala startavgiften i samband med anmälan via Min Golf.

Vid tävling där val av tee kan göras måste detta göras vid anmälan.

Anmälningstiden för helgtävlingar utgår i regel torsdagar kl. 12.00. Anmälan som inte strukits före anmälningstidens utgång är bindande för erläggande av startavgift.

Deltagarantal

De flesta av klubbens tävlingar har begränsning avseende antalet deltagare och om inget annat anges gäller anmälningsturordning.

Startlista

Starttider och spelordning fastställs av kansliet, i regel genom lottning omedelbart efter anmälningstidens utgång.

Startlistor med starttider publiceras från kl. 13.00 fredagen före tävling som spelas på lördag eller söndag. Vid vardagstävling publiceras startlistor från kl. 13.00 dagen före tävling.

Startlistan publiceras i Min Golf, på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i receptionen.

Startavgift

Startavgiften är 120 kr. Under golfveckan är den 150 kr. Startavgiften betalas enklast vid anmälan på Min Golf.

Avbrytande av spel

Om spelare bryter påbörjad tävling utan att trovärdigt påvisa skada eller akut sjukdom kan disciplinära åtgärder vidtagas.

Tee

Herrseniorer spelar normalt från tee 58. Damer spelar normalt från tee 50.

Herrar 70+ får spela tävling från tee 50. Damer 70+ får spela tävling från tee 45.

Önskemål om tee ska lämnas vid anmälan till tävlingen.

Juniorer

Juniorer födda 2007 eller senare får endast delta i juniortävlingar samt i partävlingar med seniorpartner med anmälda par (ej lottade par). I samarbetstävlingarna med Bosjöklosters GK, Lunds Akademiska GK, Eslövs GK och Romeleåsens GK ges dispens i singel.

Scorekort

Scorekortet ska utan dröjsmål och vederbörligen signerat, lämnas in till tävlingsledningen efter avslutad runda. Vid sen start i en vardagstävling ska kortet läggas i greenfeeinkastet på kansliet.

Lika resultat

Om två eller flera spelare har samma resultat i handicaptävling används i första hand spelhandicapmetoden (den spelare med lägst spelhandicap vinner), i andra hand den matematiska metoden för att skilja spelarna åt och i tredje hand lottning.

Prisutdelning

Vid prisutdelning ska pristagare närvara. Om förhinder föreligger kan spelare till tävlingsledningen meddela namn på ombud. I annat fall delas priset ut till nästa spelare i resultatlistan. Tävlingsledare får inte vara ombud. I singeltävlingar delas ett bruttopris ut som består av ett presentkort som kan användas i shop och restaurang.

Paus efter nio hål

Kort paus efter nio spelade hål får göras under förutsättning att bollen håller sin plats på banan. Släpp inte bollen framför ur sikte. Kontroll av rondtider kommer att genomföras på vissa tävlingar.

Störande moment

Vid tävling bör störande moment så långt möjligt undvikas. Störande moment kan vara medföljande sällskapsdjur, ej avstängd mobiltelefon, medföljande minderåriga barn.

Alkohol

Kävlinge Golfklubb är starkt emot all förtäring av alkoholhaltiga drycker (över 2.25%) och andra droger före och under tävling. Överträdelse av tävlingsdeltagare kan medföra diskvalifikation.

Handicapgränser

A-klass: –15,0

B-klass: 15,1–24,0

C-klass: 24,1–42,0

Spelare med handicap 42,1–54 får delta i tävlingar i C-klassen men då spela med handicap 42,0.

Partävlingar spelas normalt i två klasser. Handicapgränsen justeras då vid lottning så att lika stora klasser erhålls.

Mer information

De allmänna tävlingsvillkoren gäller vid alla tävlingar på Kävlinge GK.

Dessutom gäller:

Regler för golfspel

Spel- och tävlingshandboken (pdf)

Lokala regler för Kävlinge GK

Utöver ovanstående kan det för vissa tävlingar tillkomma ytterligare villkor.