Allmänna tävlingsbestämmelser

 • Handicap

  Spelaren sköter sin handicap via Min Golf, terminalen i receptionen eller över disk. Handicapgrundande tävling medför justering i Golfens IT-system (GIT) efteråt, som utförs av tävlingsledningen.

  EGA tävlingshandicap (ETH) krävs för att kunna anmäla sig till klubbens tävlingar, nytt för 2017

 • Anmälan och avanmälan

  Anmälan kan göras via Min Golf samt via golfterminalen i receptionen en månad före tävling. Anmälan kan även göras över disk och per telefon. Tidigare anmälan mottages inte.

  Anmälningstiden för helgtävlingar utgår i regel torsdagar kl 12.00. Anmälan som inte strukits före anmälningstidens utgång är bindande för erläggande av startavgift.

 • Deltagarantal

  De flesta av klubbens tävlingar har begränsning avseende antalet deltagare och om inget annat anges gäller anmälningsturordning.

 • Startlista

  Starttider och spelordning fastställs av kansliet, i regel genom lottning omedelbart efter anmälningstidens utgång.

  Startlistor med starttider publiceras från kl. 13.00 fredagen före tävling som spelas på lördag eller söndag. Vid vardagstävling publiceras startlistor från kl. 13.00 dagen före tävling.

  Startlistan publiceras i Min Golf, på klubbens hemsida samt på anslagstavlan i receptionen.

 • Startavgift

  Startavgiften 2017 blir 100 kr.
  Avgiften ska, om inget annat meddelats, erläggas i kansliet eller shopen senast 15 minuter före start, varvid scorekort erhålles. Aktuell handicap ska då redovisas och styrkas om det avviker från GIT. Enligt regel 6-2 är det spelarens skyldighet att innan start kontrollera att handicapet på den officiella startlistan och på scorekortet överensstämmer med vederbörandes aktuella handicap. Betalningen kan också, vid utvalda tävlingar, göras i förväg via Swish.

 • Avbrytande av spel

  Om spelare bryter påbörjad tävling utan att trovärdigt påvisa skada eller akut sjukdom kan disciplinära åtgärder vidtagas.

 • Tee

  Herrseniorer spelar normalt från tee 58. Damer spelar normalt från tee 50.
  Herrar 75+ får spela tävling från tee 50. Damer 70+ får spela tävling från tee 45.
  Önskemål härom ska lämnas vid anmälan till tävlingen.

 • Juniorer

  Juniorer födda 2008 eller senare får endast delta i juniortävlingar samt i partävlingar med seniorpartner med anmälda par (ej lottade par). I samarbetstävlingarna med Bosjöklosters GK, Lunds Akademiska GK, Eslövs GK och Romeleåsens GK ges dispens i singel.

 • Scorekort

  Scorekortet ska utan dröjsmål och vederbörligen signerat, lämnas in till tävlingsledningen efter avslutad runda. Vid sen start i en vardagstävling ska kortet läggas i greenfeeinkastet på kansliet.

 • Lika resultat

  Om två eller flera spelare har samma resultat i handicaptävling används i första hand spelhandicapmetoden (den spelare med lägst spelhcp vinner), i andra hand den matematiska metoden för att skilja spelarna åt och i tredje hand lottning.

 • Prisutdelning

  Vid prisutdelning ska pristagare närvara. Om förhinder föreligger kan spelare till tävlingsledningen meddela namn på ombud. I annat fall delas priset ut till nästa spelare i resultatlistan. Tävlingsledare får inte vara ombud. I singeltävlingar delas ett bruttopris ut som består av ett presentkort som kan användas i shop och restaurang.

 • Paus efter nio hål

  Kort paus efter nio spelade hål får göras under förutsättning att bollen håller sin plats på banan. Släpp inte bollen framför ur sikte. Kontroll av rondtider kommer att genomföras på vissa tävlingar.

 • Störande moment

  Vid tävling bör störande moment så långt möjligt undvikas. Störande moment kan vara medföljande sällskapsdjur, ej avstängd mobiltelefon, medföljande minderåriga barn mm.

 • Alkohol

  Enligt Spel- och tävlingshandboken får en spelare inte konsumera alkohol med mer än 2,25 volymprocent under en tävlingsrond. Detsamma skall gälla för tävlingsledare.

 • Handicapgränser

  A-klass -14,0
  B-klass 14,1 – 24,0
  C-klass 24,1 – 36,0

  Spelare med klubbhandicap 37-54 får delta i tävlingar i C-klassen men då spela med handicap 36.
  Partävlingar spelas normalt i två klasser. Handicapgränsen justeras då vid lottning så att lika stora klasser erhålls.

De allmänna tävlingsbestämmelserna gäller vid alla tävlingar på Kävlinge GK

Dessutom gäller:

Regler för golfspel

Spel- och tävlingshandboken

SGFs generella lokala regler

Lokala regler för Kävlinge GK

Utöver ovanstående kan det för vissa tävlingar tillkomma ytterligare bestämmelser.