Styrelse och kommittéer

Kävlinge GK är en medlemsägd golfklubb där en stor del av arbetet utförs idéellt av engagerade medlemmar. Dess styrande organ är årsmötet, extra årsmöte (höstmöte) samt styrelsen. Utöver styrelsen finns ett antal kommittéer där nya förslag och initiativ tas fram för att sedan bli verklighet.

Styrelsen

Håkan Hällsås, ordförande
Ingrid Andersson
Micael Axelsson
Katarina Csanta
Tord Jansson, sekreterare
Ann-Christin Johansson
Rolf Törnblom, kassör
Sören Samefors
Roland Stålbrand
Leif Ziegler, suppleant
Håkan Svensson, suppleant

Bankommittén

Roland Stålbrand, ordf.
Agneta Karlsson
Anders Olofsson
Christer Tjäder

Damkommittén

Ann-Christin Johansson, ordf.
Ingela Abrahamson
Elisabet Johansson
Agneta Karlsson
Viktoria Petri
Malin Lenneryd

Fastighetskommittén

Sören Samefors, ordf.
Gunnar Jönsson
Richard Jönsson
Kjell Lindh
Lennart Lisborg
Jan Lövgren

Juniorkommittén

Micael Axelsson, ordf.
Christel Jungbeck
Olof Jungbeck
Jesper Kampf

Marknadskommittén

Tobias Klöfver, ordf
Rikard Berthelius
Katarina Csanta
Bengt Landquist
Jan-Ove Nilsson
Roland Nilsson
Hans Helmersson
Mattias Nordström

Medlemskommittén

Ingrid Andersson, ordf.
Kaj Göransson
Marika Hansson
Bengt Lellky
Bodil Persson
Conny Simonsson
Katarina Åkesson
Per Helmersson

Seniorkommittén

Leif Ziegler, ordf.
Arne Andersson
Ladislav Helinsky
Tommy Lundgren
Monica Olsson
Lena Krützen

Tävlingskommittén

Håkan Svensson, ordf.
Ingrid Andersson
Lena Krützén
Christer Tjäder
Peter Åkesson

Valberedning

Vill du bidra till golfklubbens utveckling? Har du särskilda kompetenser som du vill dela med dig av?

Du är välkommen att kontakta valberedningen om du har frågor eller funderar på att engagera dig i styrelsearbetet, i våra kommittéer eller utskott.

Håkan Svensson, ordf.
Björn Björnsson