Vi genomför stimpmätning under högsäsong!

I linje med golfklubbens kvalitetsmål, genomför vi stimpmätning under maj–september för att mäta bollrull på greenerna. Genom att sikta mot ett specifikt stimpmål, är ambitionen att vi ska kunna hålla en jämn kvalitet på våra greener. Kävlinge GK har som mål att hålla ett stimpvärde på 10. Variationer kan förstås förekomma på grund av väderförhållanden.

Varje vecka mäter banpersonal lämpliga greener och presenterar resultatet här på hemsidan och i receptionen.

Hur går mätningen till?

En stimpmeter mäter hur snabbt en golfboll rullar på greenen. En stimpmeter är en cirka 91 cm (36 tum) lång aluminiumskena med en urskålad ränna avpassad för golfbollen.

Ytan som mätningen sker på ska vara plan. En boll läggs i stimpmetern som höjs sakta tills bollen börjar rulla ner mot greenen. Detta moment utförs med tre bollar. Därefter gör man om mätningen med tre bollar i motsatt riktning. Den genomsnittliga längden (uppmätt i enheten fot) för de sex bollarna utgör stimpvärdet.

  • 0–6 Trög
  • 6–8 Medel
  • 8–9 Snabb
  • 9–   Mycket snabb

Så mäter man stimpen