Poängbogey

Poängbogey är en spelform där man får poäng för sina prestationer på varje hål. Ju bättre du spelar, desto fler poäng får du! Poängbogey spelas ofta netto, där du får lägga på slag motsvarande ditt handicap enligt banans slopetabell.

Poängbogey betraktas som en snäll spelform. Eftersom man aldrig kan få minuspoäng gör det inte så mycket om man har något katastrofhål. Om du går ett hål på ditt handicap får du 2 poäng. Har du ett slag bättre än ditt handicap får du 3 poäng, osv. Har du ett slag för mycket på hålet får du 1 poäng. Har du ännu fler slag får du 0 poäng. Kan du inte få någon poäng så bör du ta upp bollen och gå vidare för att vinna tid. Slutresultatet i poängbogey är summan av poängen på alla hål.

Poängbogey är den spelform handicapsystemet bygger på. Om du spelar någon annan spelform, t.ex. slagspel, räknar du om ditt resultat till poängbogey för att se om ronden påverkat ditt handicap.

Slagtävling

Slagtävling är en form av slagspel där bollen spelas tills den är i hål – bollen måste hålas ut. Det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag efter avdrag av spelhandicap, vilket i förekommande fall ska vara med en decimal i t.ex. foursome eller vid spel över 9 hål. Denna spelform är vanlig bland professionella och elitspelare.

Slaggolf

Slaggolf kan sägas vara ett mellanting mellan poängbogey och slagtävling och kan spelas med eller utan handicap. Räkningen sker i antal slag, men där antalet slag per hål är begränsat. Alla spelare får spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till hålets par plus fem slag. På ett par 3-hål blir t.ex. det maximala antalet slag 8. Spelformen innebär att man måste vara lite mer rädd om slagen än i poängbogey.

Matchspel

Till skillnad från slagspel och poängbogey har matchspel mycket mer spänning i sig. Varje hål är en tävling där din motspelare kan vinna, förlora eller dela hålet med dig. När den som vunnit fler hål än vad som återstår att spela är matchen vunnen, vilket oftast innebär att man inte spelar alla 18 hål. Den här varianten går snabbt att spela. Vet du med dig att du inte har en chans att vinna hålet kan du skänka bort det och gå vidare.

Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång, så ta inte något för givet.

Foursome

Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, t.ex. Solheim Cup och Ryder Cup. Den bygger på att två spelare bildar ett par och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som ska slå ut från udda respektive jämna hålnummer.

Efter att ha studerat banan ger denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner där t.ex. den spelare som normalt har flest greenträffar på korthålen, väljer ett upplägg som ger flest utslag på just korthålen.

Greensome

Detta är en variant på foursome med skillnaden att båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man den boll som man ska spela vidare på. Efter detta val slår man sedan vartannat slag precis som i foursome.

Irish greensome

Fungerar som vanlig greensome förutom på par 4-hål och par 5-hål där båda spelarna efter sitt utslag slår vardera ett slag på sin medspelares boll. Därefter väljer man den boll som man med vartannat slag ska spela vidare på. På par 3-hål slår båda spelarna ut och därefter väljer man den boll som man ska spela vidare på.

Scottish greensome

Lagspel där båda spelarna slår ut från varje tee och även slår sitt andra slag innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Greensome bloodsome

Roligt lagspel där båda spelarna slår ut från varje tee. Därefter väljer motståndarparet vilken boll som man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome. Som upplagt för en spännande match med oväntade situationer.

Tryall

Tryall kombinerar individuellt spel och foursome. Två spelare utgör ett lag. Båda spelarna i laget slår ut varsin boll från tee. Vid andra slaget slår spelare A på spelare B:s boll och vice versa. Därefter väljer laget vilken boll som ska spelas och spelformen ändras då till foursome tills bollen är slagen i hålet.

Flaggtävling

Varje spelare får en flagga med sitt namn och antalet erhållna slag som man tar med sig ut på tävlingsrundan. När man slagit lika många slag som det står på flaggan sätter man ner den i backen där bollen ligger. Den spelare som kommit längst vinner.

Scramble

Scramble är en spelform som kan spelas med två, tre eller fyra spelare i varje lag. Alla i laget slår ut. Under spelet väljer laget ut den bäst placerade bollen och alla slår därefter på varsin boll från denna plats tills bollen slutligen är i hål. En trevlig spelform som ger även de något mindre erfarna spelarna chansen att få vara med om något stort i resultatväg.

Texas scramble

Spelas som scramble men under tävlingsronden skall ett fyrmannalag välja varje spelares utslag minst fyra gånger och ett tremannalag minst fem gånger.

Drop out scramble

Detta är en variant på vanlig scramble där den spelare vars boll man valt, står över nästa slag. Övriga spelare i laget placerar i valfri ordning sin boll och slår nästa slag. På sätt är det alltid en spelare som får stå över ett slag (drop out), förutom på tee då alla i laget slår ut.

Fyrboll (bästboll)

Fyrboll är en spelform som ofta spelas i mästerskapstävlingar för lag. Två spelare bildar lag och spelar mot ett annat lag med två spelare. Alla spelar med varsin boll. Det bästa resultatet på varje hål är lagets resultat på hå