Om Kävlinge Golfklubb

Idrott och hälsa för alla

Kävlinge Golfklubb grundades 1989 och banan öppnade för spel 1991. Omgivningarna vid Kävlingeåns dalgång bestod då mestadels av öppna landskap och odlade åkrar. Under årens lopp har vi planterat tusentals träd och buskar som gett banan en fin parkkaraktär. Vår golfklubb har drygt 1 100 medlemmar och varje år gästas vi av ca 35 000 golfare, matgäster och shopbesökare.

Annat var det förr. Slaget vid Lund stod här på båda sidor om ån i december 1676, ett av de blodigaste slagen som stått på nordisk mark med stora förluster på både svensk och dansk sida. Det sägs att den danske kungen Kristian V:s fältkök sjönk i kärret mellan 12:e hålet och Kävlingeån.

På markerna har det genom årens lopp bedrivits jordbruk, konservfabrik, garveri, svampodling, svinuppfödning och uthyrning av hästboxar. Cykelstigen som skär genom banan var tidigare järnvägen mellan Sjöbo och Barsebäck. Men de senaste 25 åren har alltså golfen stått i fokus.

Kävlinge GK har under ett kvarts sekel utvecklats till att idag vara en välskött golfklubb med god ekonomi och positiv utveckling av antalet medlemmar. Den goda ekonomin skapar trygghet och långsiktiga förutsättningar för klubben, banan, våra medlemmar och partner. Marken och anläggningen, som till största delen ligger på gamla Åboda gårds ägor, ägs av driftbolaget Kävlinge Golfbana AB. Aktierna i bolaget ägs av den ideella föreningen Kävlinge Golfklubb och ett stort antal medlemmar.

Vårt miljöarbete

Ett av de största värdena för de allra flesta golfare ligger i själva naturupplevelsen och därför är det angeläget att på olika sätt värna om det landskap som erbjuder oss så många härliga golfrundor.

Vår miljöpolicy förverkligas genom en Miljöplan som utförligt beskriver hur miljöarbetet ska genomföras. Miljöplanen ska, inför varje årsmöte, följas upp och vid behov revideras.

Drogpolicy och jämställdhetsmål

Som förening vill vi ta ett samhällsansvar och erbjuda en drogfri miljö, allt i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar. Här kan du läsa vår policy mot droger och sexuella trakasserier, inklusive klubbens jämställdhetsmål.