Engagera dig i klubben!

En förening är beroende av ideella krafter som hjälper till. Inom vår golfklubb finns det gott om sådana krafter, men det finns rum för fler engagerade eldsjälar! För att ytterligare förbättra klubbens ekonomi, banans kvalitet och höja trivseln, vill vi få fler engagerade i klubbens verksamhet. Det finns flera olika sätt du kan engagera dig i klubblivet beroende på vilka hjärtefrågor du har. Engagemanget är en perfekt inkörsport för att komma in i gemenskapen samtidigt som du bidrar till klubbens utveckling.

Styrelsen och kommittéer

Kävlinge GK är en medlemsägd golfklubb där dess styrande organ är årsmötet, extra årsmöte (höstmöte) samt styrelsen. Utöver styrelsen finns ett antal kommittéer där nya förslag tas fram för att sedan bli verklighet. Är du intresserad av att engagera dig i dessa, är du välkommen att kontakta kansliet eller valberedningen.

Tävlingsledare och funktionärer

Intresset för tävlingar är stort i klubben och likaså behovet av duktiga funktionärer. Vi har varje år ett brett tävlingsprogram där alla kategorier kan vara med och mäta sina krafter. Vill du hjälpa till i dessa arrangemang, kontaktar du Håkan Svensson som är ordförande i Tävlingskommittén.

Fadder

Kävlinge GK vill ge den allra bästa starten för alla nybörjare och nya medlemmar i klubben. I klubben finns en fadderverksamhet som underlättar inträdet in i klubben och golflivet. Vill du ställa upp som en hjälpande hand och bollplank, så tveka inte att höra av dig till kansliet!

Klubbens K-ligor

Vi har döpt klubbens ideella ligor till K-ligorna eftersom de alla börjar på K.

  • Klippligan utför maskinklippning av fairway ett par gånger i veckan beroende på säsong.
  • Kompisligan hjälper till med diverse arbete på banan och klubbhusområdet,  t ex ogräsbekämpning på gångvägar och i bunkrar, mindre reparationsarbete och lagning av uppslagen torv.
  • Krattligan hjälper till att kratta bunkrar med banpersonalen på fredagar.
  • Kåkligan bistår med reparation och underhåll av fastigheter, både invändigt och utvändigt.
  • Kansliligan bemannar kansliet under främst helger.
  • Klubbvärdsligan agerar klubbvärdar vid hög belastning på banan.
  • Kioskligan hjälper till att bemanna kiosken under helger och högsäsong.

Är du intresserad av att hjälpa till i en liga anmäler du ditt intresse till kansliet.