En förening är beroende av ideella krafter!

Inom vår golfklubb finns det gott om ideella krafter, men det finns rum för fler engagerade eldsjälar! För att ytterligare förbättra klubbens ekonomi, banans kvalitet och höja trivseln, vill vi få fler engagerade i klubbens verksamhet. Det finns flera olika sätt du kan engagera dig i klubblivet beroende på vilka hjärtefrågor du har. Engagemanget är en perfekt inkörsport för att komma in i gemenskapen samtidigt som du bidrar till klubbens utveckling.

Tävlingsledare och funktionärer

Intresset för tävlingar är stort i klubben och likaså behovet av tävlingsledare och funktionärer. Vi har varje år ett brett tävlingsprogram där alla kategorier golfspelare kan vara med och mäta sina krafter. Vi söker nu nya krafter som kan tänkas ställa upp och se till att vi kan bibehålla vår populära tävlingsverksamhet.

Fadder

Vi vill ge den allra bästa starten för alla nybörjare och nya medlemmar i klubben. I klubben finns en fadderverksamhet som underlättar inträdet in i klubben och golflivet. Vill du ställa upp som en hjälpande hand och bollplank, så tveka inte att höra av dig!

Hålvärd

Vårda ett golfhål på vår bana! Vi vänder oss till dig som vill hjälpa till att hålla vår fina bana i ett bra skick. Vi tror att du spelar på banan flera gånger i månaden och vill hålla koll på att ditt hål är i ordning när du ändå är ute och spelar. Du kanske har ett favorithål på banan som du ömmar extra mycket för? Det tar inte speciellt lång tid men betyder jättemycket.

Att vara hålvärd kan handla om att hålla tee i bra skick genom att plocka bort skräp och peggar, eller att kontrollera att befintliga hindermarkeringar är kvar och synliga. Det kan också handla om att reparera uppslagna märken efter torvor på fairway med medhavd sand, eller att reparera olagade eller felaktigt lagade nedslagmärken på green. Det kan också innebära att åtgärda en dåligt krattad bunker eller kratta bort djurspår i bunker.

Klippligan

Klippligan hjälper till och utför maskinklippning av fairway ett par gånger i veckan beroende på säsong. Är du intresserad – hör av dig!

Kontakt

Är du intresserad av att hjälpa till i klubben som hålvärd, tävlingsledare och funktionär, fadder eller liknande, anmäler du ditt intresse till kansliet.

Anmäl ditt intresse

Valberedning

Valberedningen, vars ledamöter väljs vid årsmötet, har i uppdrag är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelse­ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. Som medlem är du välkommen med synpunkter och förslag på kandidater. Genom att medverka till valet av förtroendevalda kan du påverka klubbens utveckling!