Banpersonal

Vår banpersonal besitter en lång erfarenhet och djup kunskap om hur det är att driva och sköta en golfbana. Banans dagliga skötsel och långsiktiga utveckling kräver hårt arbete, ett bra lagarbete och personal som brinner för sin sak. Det är helt enkelt deras förtjänst att vi har den fina bana och anläggning vi har. Tänk på deras säkerhet och visa hänsyn när de arbetar ute på banan!

Greenkeepers

Anders Eidefors, Bert Hansson,  Johnny Persson, Martin Klein, Mikael Hjelmqvist, Per Widell, Peter Rolf samt Richard Jönsson.

Banchef

Anders Olofsson
Telefon: 046-71 04 98
bana@kavlingegk.se