Banans utveckling och skötsel

Kävlinge GK strävar efter att hålla så hög kvalitet på banan som möjligt för att ge medlemmar och gäster en angenäm golfupplevelse. Banan ska vara anpassad och ge utmaningar för en bred spelargrupp, allt från nybörjare till elitspelare. Klubbens mål är utveckla banan samt sköta banan enligt dessa principer.

 • Nya medlemsgrupper och större konkurrens om medlemmar kräver en intressantare golfbana. Vi vill skapa en roligare bana för flera grupper av spelare.
 • Större konkurrens kräver också bättre och jämnare kvalitet.
 • Vi vill skapa en rättvisare bana med färre dolda hinder.
 • Vi vill utveckla banan så att den blir så kostnadseffektiv att driva som möjligt.
 • Vi vill öka attraktionen för vår bana.

Läs mer om vad olika skötselnivåer innebär

Förbättringsmöjligheter

Obs! Ingen exakt tid har ännu satts för nedanstående projekt.

 • Rensa dammen på hål 1/18 – Klart!
 • Ny tee hål 8 – Klart!
 • Dressning av fairway – Pågår
 • Ny dam- och herrtee på hål 9
 • Renovering av gångbroar – Klart!
 • Förbättrade utslagsplatser
 • Pallisad på hål 3, 5 och 15
 • Förbättra Tee 45
 • Behov att byta/uppgradera tee- och greenbevattningen
 • Sandbyte i bunkrar – Pågår

Medlemsenkäten 2017 – frågor och svar gällande banan.

2017-10-31: Bankommittén har mottagit alla frågor och åsikter som berör banan i Kävlinge GK. Nedan har vi sammanställt och svarat på följande frågor:

 1. Om vi bara kunde göra en eller två saker för att sannolikheten att du skulle rekommendera klubben, vilka åtgärder skulle det vara?
 2. Ytterligare kommentarer

Bunkrar, för lite sand eller skiftande sand mellan bunkrar, ojämn kvalitet, etc.
Kommentar: Bankommittén har noterat detta under några år. Vi har därför planerat att starta upp ett projekt med start nu i vinter 2017/2018 där vi gräver ur, förbättrar dräneringen samt byter sand i våra greenbunkrar. Vi startar med 9 hål greenbunkrar i vinter och planerar ta hand om resten nästa vinter.

För kort Drivingrange, dåligt nät etc.
Kommentar: Detta är noterat och planerat för. Från och med september i år gjorde vi klart med Swerock om att höja upp bakre delen av Drivingrangen, sätta målgreener, dränera samt sätta dit ett högre nät. Vi har den range vi har. Den ligger nära klubbhus och det är svårt att förlänga den. Med dessa förändringar kommer vår nya Drivingrange att vara bättre, säkrare och med ett högre nät både mot hål 3 och mot hål 15.

Klocka på hål 12 nere vid 150m pinnen.
Kommentar: Detta kommer vi att sätta upp under 2018 samtidigt som vi förbättrar hålet.

Klippa fairway närmare tee på hål 4.
Kommentar: Detta kommer vi att se över om vi kan göra. Vi planerar också att flytta fram tee 58 och tee 50 på hål 4 under vintern 2018/2019.

Soptunnor på flera hål:
Kommentar: Detta kommer vi att sätta upp på några hål till under 2018.

Plantera mer träd:
Kommentar: Det har under åren planterats en hel del träd på Kävlinge GK. I vår banstrategi ingår det att använda oss av träd som hinder hellre än att höja ruffen. Även kommande vinter kommer flera träd att planteras.

Skyddsnät vid korthålsbana hål 3.
Kommentar: Vi kommer inte att sätta upp skyddsnät men däremot en skylt på hål 18 om att skrika ”fore” om man slår vänster i riktning mot korthålsbanan.

Döda träd på banan
Kommentar: Under vintern kommer vi att gå igenom banan för att ta bort döda träd.

Damernas Tee 50 för lång
Kommentar: Banans längd är likhet med många andra banor 5000m för damer, men vi tror att en del hål på banan behöver uppdateras för att skapa en jämlik golfbana. Vi har börjat med att skapa en ny tee på hål 3 för tee50-spelare. Vi kommer att se över hela banans alla hål från tee 50. Eventuellt kommer hålen på tee 50 att bli något kortare på vissa ställen och möjligtvis hamnar vi på 4900m. Ett annat alternativ är att vi tar fram en ny tee – tex tee47. Frågan ligger på bordet just nu.

Bättre fairways
Kommentar:  Vi håller på med ett fairwayprojekt över 3-4 år som startade förra året. Vi har börjat sanddressa fairways. Detta kommer att ge resultat om några år. Hål 6 har dressats flera gånger alla redan och det har gett resultat.

Klipp ner ruffen
Kommentar: Vi håller semiruffen och ruffen på en låg nivå som ska göra att spelet flyter och att man hittar bollen. Vi använder hellre träd som hinder och planterar därför varje år en hel del. Däremot tycker vi att det ska finnas viss ruff längre ut på sidorna för att klä hålet och också fungera som ett mindre hinder.

Förbättra kanterna vid vattenhinder
Kommentar: Vi har noterat att vissa kanter har tagit stryk framförallt efter mycket regnande och blåst. Vi kommer under kommande vinter att säkra kanten vid å-kanten vid hål 3 genom att gräva en skarp kant samt lägga dit en stenpalissad enligt samma recept som vi gjort på hål 5. Fördelen är att en säker kant men också en utsmyckning av hålet. Vi har också vattenhindret på hål 3/16 under uppsikt.

Klippa banan i vackrare former
Kommentar: Vi kommer att se över klippningen och eventuellt ändra den på vissa hål. Det som kommer att styra klippningsmönstret är flera delar: Effektivitet, utsmyckning och rätt bredd för rätt kategori spelare på rätt avstånd.

Besprutning av bana för att undvika kronblad och maskrosor
Kommentar: Vi besprutade banan i våras och det görs efter att vi ansökt om det hos kommunen. Det finns vissa begränsningar när det gäller besprutning, både frekvens och var man får bespruta. Normalt gäller en gång per år och på den finklippta delen av banan. Antagligen kommer besprutning att förbjudas i en nära framtid. Det har pratats om detta ett tag. I Danmark är det förbjudet.

För kort gräs på banan (fairway) – bollen ligger inte bra.
Kommentar: Vi håller fairwayklippningen på en normal nivå tycker vi. Vi tror att fairway kommer att bli en hel del bättre efter den sanddressning av fairway som vi håller på med just nu. Man ska veta att det är första gången sedan klubben bildades som det läggs kraft i att förbättra fairways. Vi är övertygade om att vi kommer att ha en bättre fairway om några år.

Hade varit fint med tak på Driving rangen.
Kommentar: Vi håller med. Det görs just nu en investering i vår Drivingrange med högre nät och upphöjd del sista 100 meterna samt med målgreener lite längre bort. Vi har tak på vår lista och om vi har möjligheter att investera i det så kanske det kommer framöver.

Större övningsgreen samt kunna slå 10-120m wedgar
Kommentar: Vi har inga planer på att göra övningsgreenen större idag. När det gäller att kunna slå 120m wedgar så finns det ett övningsområde mellan hål 12 och 13. Där kan man slå ca 130-140m slag mot den övningsgreenen. Dessutom är det inte så många golfare som tränar där så där kan man säkert träna i fred.

Snabbare greener
Kommentar: Vi försöker hålla 10 på stimpen under högsäsong. Greenerna välts med viss frekvens varje vecka vilket skapar bra bollrull tillsammans med övriga moment såsom rätt klipphöjd, vertikalskärning och sanddressning. Givetvis styr väder och vind väldigt mycket. I år har det inte varit bra väder för att kunna hålla en bra nivå hela tiden. Det har som vi alla vet regnat en hel del.

Ökad vägvisning
Kommentar: Vi kommer att sätta upp några skyltar till för att hjälpa en del greenfeespelare.

Tee 62
Klubben har för några år sedan ändrat inriktning. Vi jobbar för att skapa en ”idrott och hälsa”-klubb. I det ligger också en önskan om att skapa en bred golfbana som ska locka flera kategorier av spelare, hög och låg hcp-spelare, damer och herrar samt en bana som kan husera tävlingar för elittävlingar. I våra tidigare banförändringar har vi tagit bort vissa bunkrar och ersatt dem med avrinningsytor, vilket skapar en lättare slag för en hög-handikappspelare men ett svårare slag för en låg handicappare som måste klara uppgiften med en chip/pitch plus en en-putt. Vi tror mer på att skapa kluriga golfhål som inbjuder till vägval & risk/belöning. Vi har inga planer på en tee 62 i dagsläget. Däremot kommer vit tee på hål 16 bli 25 meter längre (nuvarande tee på hål 4) och om man placerar de vita kulorna lite längre bak på en del hål så kan man säkert nå knappt 6100m. Vi har haft en idé om att förlänga hål 5 tidigare med ca 35-40m men den ligger i malpåse. (Ett långt svar på en kort fråga).