Banans utveckling och skötsel

Kävlinge GK strävar efter att hålla så hög kvalitet på banan som möjligt för att ge medlemmar och gäster en angenäm golfupplevelse. Banan ska vara anpassad och ge utmaningar för en bred spelargrupp, allt från nybörjare till elitspelare. Klubbens mål är utveckla banan samt sköta banan enligt dessa principer.

 • Nya medlemsgrupper och större konkurrens om medlemmar kräver en intressantare golfbana. Vi vill skapa en roligare bana för flera grupper av spelare.
 • Större konkurrens kräver också bättre och jämnare kvalitet.
 • Vi vill skapa en rättvisare bana med färre dolda hinder.
 • Vi vill utveckla banan så att den blir så kostnadseffektiv att driva som möjligt.
 • Vi vill öka attraktionen för vår bana.

Läs mer om vad olika skötselnivåer innebär

Förbättringsmöjligheter

Obs! Ingen exakt tid har ännu satts för nedanstående projekt.

 • Rensa dammen på hål 1/18 – Klart!
 • Ny tee hål 8 – Klart!
 • Dressning av fairway – Pågår
 • Ny dam- och herrtee på hål 9
 • Renovering av gångbroar – Klart!
 • Förbättrade utslagsplatser
 • Pallisad på hål 3, 5 och 15
 • Förbättra Tee 45
 • Behov att byta/uppgradera tee- och greenbevattningen
 • Sandbyte i bunkrar – Pågår