Regelorganisationerna R&A och USGA har under många års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Golfreglerna blir nu lite snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och sätter extra fokus på speltempo, vilket är bra för spelet idag och i framtiden. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.

Regelboken på svenska
Nu finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf 2019. Den tryckta regelboken kommer under början av februari.

Regelfilmer på svenska
24 filmer med svenskt tal och text som visar några av de viktigaste nyheterna i regler 2019 finns i en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal.