Välkommen på Höstmöte 2018

Välkomna till höstmöte torsdagen den 29 november, 18.00.

Vi har i år bakat in ett informationsblock gällande banutveckling, fokusområden 19, vision 50/50 mm. Därför börjar mötet 18.00.
Vi bjuder på en macka i samband med infoblocket och den förbeställs till kansliet senast måndagen 26 november. Har man inte förbokat finns det heller ingen macka.

Aktuella dokument finns även tillgängliga på kansliet.

KeGK-Höstmöte 2018-kallelse
Budgetförslag AB+GK Gemensamt 2019
Höstmöte 2018 valberedningens förslag till fyllnadsval

15 november 2018|
Kävlinge GK