Aktuellt

Banstatus

26 oktober 2020|

Hela banan öppen med ordinarie greener.

Träning i vinter

23 oktober 2020|

Nu sätter vi in extra vinterträning inomhus tillsammans med Magnus Andrén.

Förändringar på banan inför 2021

8 oktober 2020|

Nya tees, förändrad landningsyta, riskminimering samt diverse estetiska inslag är några av förändringarna. Målet är att banan blir mer inkluderande.