Åboda Cup och Seniorcupen

Åboda Cup och Seniorcupen

Åboda Cup

Varje år arrangerar klubben Åboda Cup, en matchspelstävling som är öppen för medlemmar i klubben, dock ej juniorer. Matchspel är en spännande tävlingsform som allt som oftast innebär rafflande upplösningar på de avslutande hålen och ett test för alla golfares tävlingsnerver.

Åboda Cup är utslagsturnering i form av en stege där de tävlande spelar matchspel med handicap. När lottningen är gjord är det båda spelares ansvar att matchen blir spelad. Spelas inte matchen inom utsatt tid, lottar kansliet en vinnare.

Prisutdelning sker i samband med golfklubbens höstmöte.

Aktuell ställning, deltagare och kontakt

Kontaktuppgifter till deltagarna publiceras i matchstegen som kan laddas ner nedan, samt på uppsatt stege i receptionen. Ytterligare kontaktmöjligheter kan fås via kansliet. I matchstegen hittar du kommande matcher, spelade matcher och sista speldatum för alla matcher.

Matchstege Åboda Cup 2018

Seniorcupen

Seniorkommittén arrangerar Seniorcupen – en särskild matchspelstävling med handicap som är öppen för klubbens 50+ medlemmar. Tävlingen spelas som en stege med blandade klasser och pågår maj–september.

När lottningen är gjord är det båda spelares ansvar att matchen blir spelad. Spelas inte matchen inom utsatt tid, lottar kansliet en vinnare. Finalmatchen spelas senast den 30 september.

Aktuell ställning, deltagare och kontakt

Kontaktuppgifter till deltagarna publiceras i matchstegen som kan laddas ner nedan, samt på uppsatt stege i receptionen. Ytterligare kontaktmöjligheter kan fås via kansliet. I matchstegen hittar du kommande matcher, spelade matcher och sista speldatum för alla matcher.

Matchstege Seniorcupen 2018

Kävlinge GK